Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-05-2017, Poniedziałek, 07:37
Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Szukaj przetargu
Data rozpoczęcia przetargu: od: do:
Rozstrzygnięte przetargi Nierozstrzygniete przetargi Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80Data składania ofert:
2017-06-01 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-06-01 08:30:00
Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2017-05-24 08:00:00
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-05-24 11:06:43

Rejestr zmianData składania ofert:
2017-05-24 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-05-23 00:00:00
Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2017-05-16 08:00:00
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-05-16 10:18:26

Rejestr zmianData składania ofert:
2017-05-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-05-03 00:00:00
Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2017-04-27 08:00:00
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-04-27 09:21:47

Rejestr zmian


ZMIANY:
2017-05-25 13:29:43: Dodano plik Wybór najk. oferty BIP.pdf
2017-05-11 10:58:29: Dodano plik Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
Więcej >>>
2017-04-28 12:54:54: Dodano plik Zamienny załącznik nr 3 - formularz oferty.docx
2017-04-28 09:57:03: Dodano plik Odpowiedz tablica. BIP.pdf
2017-04-28 09:44:46: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2017-04-21 14:29:46: Dodano plik Załącznik nr 9 - Zobowiazanie..doc
2017-04-21 14:29:23: Dodano plik Załącznik nr 8 - dokumentacja.zip
2017-04-21 14:23:54: Dodano plik Załącznik nr 7 - oświadczenie (podatki, opłaty).docx
2017-04-21 14:23:22: Dodano plik Załącznik nr 6 -oświadczenie.doc
2017-04-21 14:22:59: Dodano plik Załącznik nr 5 - UMOWA - I.N -.docx
2017-04-21 14:22:47: Dodano plik załącznik nr 4 - grupa kapitałowa.docx
2017-04-21 14:22:29: Dodano plik załącznik nr 3 - formularz oferty.docx
2017-04-21 14:21:47: Dodano plik Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
2017-04-21 14:21:32: Dodano plik Załącznik nr 1- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx
2017-04-21 14:20:59: Dodano plik SIWZ Inspektor Nadzoru Bircza.doc

 Ogłoszenie nr 71218 - 2017 z dnia 2017-04-21 r.

 

Bircza: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza”,nr RPPK.04.03.01-18-0002/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza” nr RPPK.04.03.01-18-0002/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bircza, krajowy numer identyfikacyjny 65090047600000, ul. ul. Ojca Św. Jana Pawła II  2, 37740   Bircza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 672 60 91, e-mail pawelm@bircza.pl, faks 016 672 53 41.

Adres strony internetowej (URL): www.bircza.pl / www.bip.bircza.plData składania ofert:
2017-05-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-05-05 00:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 299.50 KbPlik DOC
2. Załącznik nr 1 46.54 Kb
3. Załącznik nr 2 47.98 Kb
4. Załącznik nr 3 49.46 Kb
5. Załącznik nr 4 43.57 Kb
6. Załącznik nr 5 71.04 Kb
7. Załącznik nr 6 57.50 KbPlik DOC
8. Załącznik nr 7 41.33 Kb
9. Załącznik nr 8 12.19 MBPlik ZIP
10. Załącznik nr 9 57.50 KbPlik DOC
11. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 15.28 Kb
12. Odpowiedź na zapytanie 1.87 MBPlik PDF
13. Załącznik nr 3 - poprawiony 21.59 Kb
14. Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert 625.54 KbPlik PDF
15. Wybór najkorzystniejszej oferty 998.14 KbPlik PDF
Autor: Paweł Rogal
Data: 2017-04-21 08:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2017-04-21 14:19:27
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2017-05-25 13:29:43

Rejestr zmianData składania ofert:
2017-04-25 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-04-24 00:00:00
Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2017-04-18 08:00:00
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-04-18 12:19:24

Rejestr zmian


ZMIANY:
2017-04-10 14:40:21: Dodano plik Informacja - zestawienie zbiorcze .jpg
2017-03-23 13:07:27: Dodano plik Projekt.zip
Więcej >>>
2017-03-23 13:06:38: Usunięto plik 7 PROJEKT BUDOWLANY.skan.pdf
2017-03-20 13:20:16: Dodano plik 20 Decyzja .pdf
2017-03-20 13:19:53: Dodano plik 19 PRZEDMIAR-DROGA-PARK.pdf
2017-03-20 13:19:32: Usunięto plik 18 SST-Droga dojazdowa-BIRCZA.pdf
2017-03-20 13:19:19: Dodano plik 18 SST-Droga dojazdowa-BIRCZA.pdf
2017-03-20 13:18:48: Dodano plik 18 SST-Droga dojazdowa-BIRCZA.pdf
2017-03-20 13:18:19: Dodano plik 17 TABELA_ROBÓT_ZIEMNYCH.PDF
2017-03-20 13:18:01: Dodano plik 16 Rys.nr.6-4.Przekroje poprzeczne.zjazdy.pdf
2017-03-20 13:17:42: Dodano plik 15 Rys.nr.6-3.Przekroje poprzeczne.zjazdy.pdf
2017-03-20 13:17:13: Dodano plik 14 Rys.nr 6-2.Przekroje.poprzeczne.pdf
2017-03-20 13:16:53: Dodano plik 13 Rys.nr 6-1.Przekroje.poprzeczne.pdf
2017-03-20 13:16:20: Dodano plik 12 Rys.nr 5.Przekroje normalne.pdf
2017-03-20 13:15:55: Dodano plik 11 Rys.nr 4-2.Profil podłużny zjazdy.pdf
2017-03-20 13:15:30: Dodano plik 10 Rys.nr 4-1.Profil podłużny.droga.pdf
2017-03-20 13:15:02: Dodano plik 9 Rys.nr 3.Plan sytuacyjny.pdf
2017-03-20 13:14:38: Dodano plik 8 Rys.nr 2.Projekt.zagosp.terenu.pdf
2017-03-20 13:13:58: Dodano plik 7 PROJEKT BUDOWLANY.skan.pdf
2017-03-20 13:13:28: Dodano plik 6 Pozwolenie.konserwatorskie.pdf
2017-03-20 13:12:28: Dodano plik 5 MPZP-BIRCZA.zał.graficzny.pdf
2017-03-20 13:11:54: Dodano plik zał. nr 4 - Umowa - projekt - zmiana.doc
2017-03-20 13:11:35: Dodano plik zał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu.docx
2017-03-20 13:11:10: Dodano plik zał. nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-wykluczenia.docx
2017-03-20 13:10:44: Dodano plik zał. nr 1 - Formularz oferty - zmiana.doc
2017-03-20 13:10:16: Dodano plik Opis przedmiotu zamówienia.docx
2017-03-20 13:09:26: Dodano plik SIWZ .docx

 Ogłoszenie nr 47086 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.

Bircza: Budowa drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół w Birczy – działka nr 555/5.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Data składania ofert:
2017-04-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-04-05 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 72.42 Kb
2. opis przedmiotu zamówienia 17.81 Kb
3. Zał. nr 1 48.00 KbPlik DOC
4. Zał. nr 2 19.13 Kb
5. Zał. nr 3 20.45 Kb
6. Zał. nr 4 113.00 KbPlik DOC
7. Zał. nr 5 1.07 MBPlik PDF
8. Zał. nr 6 394.42 KbPlik PDF
9. Zał. nr 8 194.17 KbPlik PDF
10. Zał. nr 9 194.48 KbPlik PDF
11. Zał. nr 10 28.77 KbPlik PDF
12. Zał. nr 11 261.13 KbPlik PDF
13. Zał. nr 12 95.69 KbPlik PDF
14. Zał. nr 13 27.82 KbPlik PDF
15. Zał. nr 14 21.16 KbPlik PDF
16. Zał. nr 15 324.76 KbPlik PDF
17. Zał. nr 16 275.21 KbPlik PDF
18. Zał. nr 17 126.65 KbPlik PDF
19. Zał. nr 18 34.83 MBPlik PDF
20. Zał. nr 19 153.01 KbPlik PDF
21. Zał. nr 20 2.04 MBPlik PDF
22. Zał. nr 7 9.35 MBPlik ZIP
23. Informacja 1.64 MB
Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2017-03-20 08:00:00
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-03-20 13:08:37
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2017-04-10 14:40:21

Rejestr zmianData składania ofert:
2017-02-23 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-02-22 00:00:00
Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2017-02-16 08:00:00
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-02-16 11:34:02

Rejestr zmianData składania ofert:
2017-02-20 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-02-19 00:00:00
Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2017-02-13 08:00:00
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-02-13 12:23:07

Rejestr zmianData składania ofert:
2017-02-14 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2017-02-14 10:00:00
Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2017-02-06 08:45:00
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-02-06 08:05:59

Rejestr zmianData składania ofert:
2017-02-14 09:30:00
Data wpłaty wadium:
2017-02-14 09:00:00
Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2017-02-06 08:30:00
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-02-06 08:02:16

Rejestr zmian


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl